व्हिडिओ

फॅक्टरी व्हिडिओ

कॉपर सल्फेट वनस्पती प्रदर्शन

एसिटिक ऍसिड फॅक्टरी प्रदर्शन

ऑफिस वातावरणाचा व्हिडिओ

प्रशासकीय क्षेत्र

उत्पादन व्हिडिओ

कॉपर सल्फेट उत्पादन प्रदर्शन

ग्लेशियल एसिटिक ऍसिड उत्पादन प्रदर्शन